Πιστοποιητικό για την Κουρτέση Πετρωνία του Γεωργίου (123)

 

Το πιστοποιητικό προσέφερε η κα Μαρία Μιχ. Μαργέτη

 

Το κείμενο στο πιστοποιητικό είναι το παρακάτω:

 

Αριθ. 551

Βασίλειον της Ελλάδος

Ο Δήμος Ανδρίων πιστοποιεί ότι,

 

Η Πετρού θυγάτηρ Γεωργίου Κουρτέση, ηλικίας ετών 12, Χριστιανή Ορθόδοξος, κάτοικος Αποικίων χωρίου του υφ’ υμάς δήμου και ημετέρα δημότης, είναι Ελληνίς απολαύνουσα του δικαιώματος της Ελληνικής Ιθαγένειας διότι είναι αυθόχθων γεννηθείσα εντός του Ελληνικού Βασιλείου από γονείς Ελληνας κατά την εποχή της γεννήσεως της, και συνδημότης μου εγγεγραμμένη εν τω δημοτολογίω υπ’ αύξ. αριθ. 7360.

Κατ’ αίτησην της εκδίδεται η παρούσα πιστοποίησης προς απόδειξην της Ελληνικής ιθαγένειας της.

 

Εν Ανδρω τη 4η Ιουλίου 1898

 

Ο Δήμαρχος

 

(υπογραφή)

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην πρώτη σελίδα

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των ντοκουμέντων

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στα «διάφορα»

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα του ιστότοπου