Τη  φωτογραφία πάνω, προσέφερε η κα Μόσχα Γιαννίση του Μιχαήλ

 

Δεξιά ο Μιχάλης με τον εξάδελφο του

Γιαννίση Μιχαήλ του Αντώνη (1141) #2596 info αριστερά.

 

 

Τη  φωτογραφία πάνω προσέφερε ο κος Θεοδόσης Ρηγόπουλος

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα