Η Χαζάπη Μαριγούλα του Αντωνίου (12233) #1385 σύζ. Χαρχαρού Δημητρίου του Νικολάου

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κα Τούλα Μπουκουβάλα

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα