Ο Κυρτάτας Θανάσης του Δημητρίου (Μουστακάς) (11)

 

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Λεωνίδας Μιχ. Ζαννάκης

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα