Ο Καρυστινός Ελευθέριος του Θεοχάρη (164) (γεν.1899 - απεβ.1952)

και η σύζυγος του Παλαιοκρασσά Ρίτσα του Σταμάτη (12432) Πατ. #247

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε η κα Πολέμη Φραγκίσκη του Γεωργίου σύζ. Φαλαγκά Νικολάου του Γεωργίου

 

 

Ο Λευτέρης και η Ρίτσα σε φωτογραφία της δεκαετίας του 1930.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα