Ο Κυρτάτας Δημήτριος του Πέτρου (Μητραλάκος) (141142) #3402 info 

 

 Τη φωτογραφία προσέφερε ο εγγονός του κος Δημήτρης Νίκ. Κυρτάτας

 

 

Στη φωτογραφία (του 1951) αριστερά ο Δημήτρης με τον εγγονό του

Κυρτάτα Δημήτρη του Νικολάου (14114221) #470.

 

Για να διαβάσετε κάτι σχετικά με τον Δημήτρη (Μητραλάκο) πατήστε εδώ.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα