Η Κυρτάτα Ελενίτσα (Νίτσα) του Πέτρου (14114211) #1888 και μερικές φίλες της.

 

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Σοφοκλής Καραγιάννης.

 

 

Από αριστερά:

Μπαφαλούκου Φλωρεντούλα του Αντωνίου (1113211) #529 info

η Νίτσα

η Μάνεση Μίνα του Μιχαήλ (11112563) #479 info σύζ. Παλαιοκρασσά Γιώργη του Σωκράτη .

και η Σάλαρη Μαρουλίτσα του Γεωργίου (11222411) #846 info σύζ. Μάνεση Λινάρδου του Σπύρου.

 

Διακρίνονται οι όμορφες πλάκες της αυλής του Αη Γιώργη οι οποίες δυστυχώς αντικαταστάθηκαν με βιομηχανικές πλάκες πεζοδρομίου...

 

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε ο κος Σοφοκλής Καραγιάννης.

 

Πάλι στην αυλή του Αη Γιώργη, κάποια άλλη ημέρα

 

Στην αριστερή φωτογραφία, από αριστερά:

Εξαδακτύλου Ζαννούλα του Ιωάννη (1211) #520 info σύζ. Πολέμη Γεωργίου του Σταμάτη

η Νίτσα

και η Μπαφαλούκου Φλωρεντούλα του Αντωνίου (1113211) #529 info

 

και στη δεξιά φωτογραφία ποζάρουν και

η Μάνεση Μίνα του Μιχαήλ (11112563) #479 info σύζ. Παλαιοκρασσά Γιώργη του Σωκράτη

και η Σάλαρη Μαρουλίτσα του Γεωργίου (11222411) #846 info σύζ. Μάνεση Λινάρδου του Σπύρου.

 

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κα Μανιώ Μάνεση

 

 

Από αριστερά:

η Μάνεση Μίνα του Μιχαήλ (11112563) #479 info σύζ. Παλαιοκρασσά Γιώργη του Σωκράτη

η Νίτσα

η Εξαδακτύλου Ζαννούλα του Ιωάννη (1211) #520 info σύζ. Πολέμη Γεωργίου του Σταμάτη και

η Σάλαρη Μαρουλίτσα του Γεωργίου (11222411) #846 info σύζ. Μάνεση Λινάρδου του Σπύρου.

 

 

 

 

Η φωτογραφία (λίγο πριν από το 1950) τραβήχτηκε στη Χώρα.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα