Η Κουτσούκου Χαρίκλεια του Νικολάου (113) #2252 σύζ. Βαλμά Ιωάννη του Νικολάου.

 

Τη φωτογραφία που τραβήχτηκε λίγο πριν το 1900, προσέφερε ο κος Βαλμάς Μιχαήλ του Δημητρίου.

 

Πίσω από αριστερά:

Βαλμά Αννεζιώ του Ιωάννη (11112) - σύζ. Μπέη Ιωάννη του Μιχαήλ (Κλαιειδέρνεται)

Βαλμάς Δημήτριος του Ιωάννη (11116) #2369 info

Βαλμά Ασημιώ του Ιωάννη (11115) - και

καθιστή η Κουτσούκου Χαρίκλεια του Νικολάου (113) #2252.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα