Ο Κουτσούκος Μαθιός του Μιχαήλ (1163) #428

και ο Λογοθέτης Ζάννες του Αντωνίου (1223).

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Γεώργιος Δημ. Παλαιοκρασσάς

 

Από αριστερά:

 

ο Κουτσούκος Μαθιός του Μιχαήλ (1163) #428 και ο γαμπρός του

Λογοθέτης Ζάννες του Αντωνίου (1223). 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα