Ο  Λογοθέτης Μιχαήλ του Νικολάου (1311) #2884

Τις φωτογραφίες προσέφερε ο κος Βαγγέλης Σύμπουρας

 

Από αριστερά:

 

η Λογοθέτη Ευαγγελία του Νικολάου (1314) #2885

σύζ. Παλαιοκρασσά Μιχαήλ του Ιωάννη (Χάλη).

η Βαλμά Αννα του Λεωνίδα (111B4) #1977 σύζ. Φαλαγκά Γιαννούλη του Δημητρίου

ο Λογοθέτης Μιχαήλ του Νικολάου (1311) #2884

η σύζυγός του (από Μυτιλήνη) αγνώστων στοιχείων

και η Βαλμά Ερηνούλα του Λεωνίδα (111B2) #1721 σύζ. Γιαλούρη Σταματίου του Νικολάου.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα