Ο Μπάλσης Ευάγγελος του  Νικολάου (1124) #3956 info

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο εγγονός του Πολέμης Ευάγγελος του Διονυσίου

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα