Η Παλαιοκρασσά Διαμάντη του Γεωργίου (13164) #3040 σύζ. Βαλμά Νίκου του Μιχαήλ

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο Γιώργης Σπ. Καρυστινός

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα