Η Πολέμη Ανεζιώ του Ζαννή (111224) #142 σύζ. Πασχάλη Σωκράτη του Δημήτρη.

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε η κα Μαρία Πασχάλη

Η Ανεζιώ με τον εγγονό της Σωκράτη (με τα βαπτιστικά του)

 

Η Ανεζιώ με τα παιδιά της

Πασχάλη Δημήτριο του Σωκράτη (111211) #148 και

Πασχάλη Φωφώ του Σωκράτη (111212) #149.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα