Ο Πολέμης Σταμάτης (Στάμος) του Δημητρίου (111261) (γεν. 1890 - απεβ. 1964) #29 info.

 

 

 

Τη φωτογραφία αριστερά, προσέφερε η εγγονή του,

κα Πολέμη Φραγκίσκη του Γεωργίου σύζ. Φαλαγκά Νικολάου του Γεωργίου.

 

 

Πάνω, ο Στάμος με μια από τις κόρες του γαμπρού του Σπύρου Καρυστινού.

Αριστερά διακρίνεται η σύζυγος του, Καρυστινού Φραεσκούλα του Θεοχάρη (162) #441 info.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα