Ο Πολέμης Λεωνίδας του Μιχαήλ (Δράκας) (112127).

 

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Γεώργιος Δημ. Παλαιοκρασσάς

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα