Ο Σύμπουρας Δημήτριος του Αντωνίου (151) #186

Τη  φωτογραφία με ημερομηνία Απρίλιος 1916προσέφερε ο κος Δημοσθένης Σύμπουρας

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα