Στενιώτισσες ποζάρουν για φωτογραφία στο πέτρινο γεφύρι μεταξύ Πανωχωριού και Κουκοτιάνου (κοντά στο σπίτι του Γιώργη Καρυστινού).

από αριστερά:

 

Κουτέλη Μαριγούλα του Ματθαίου (112) #998 info σύζ. Μπουλμέτη Χρήστου του Γιάννη

άγνωστη

Παλαιοκρασσά Μαριώ του Μιχαήλ (1318) #3250 σύζ. Μπέη Γεωργίου του Αντωνίου

Κέτση Μαριγούλα του Γεωργίου (14142) #3125 σύζ. Κατσίκη Βασιλείου του Ιωάννη

Κέτση Ανδριάνα του Γεωργίου (Ρήδαινα) (14141) #3124 σύζ. Τζουμέζη Αριστείδη του Θεοδοσίου.

 

 

Γυναικεία παρέα στο πέτρινο γεφύρι κοντά στο Κακόβολο

 

Τη φωτογραφία (γύρω στο 1925) προσέφερε ο κος Γιώργης Σπ. Καρυστινός

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο

των φωτογραφιών με Στενιώτες που ποζάρουν

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

Στη φωτογραφία κάτω σημειώνεται η τοποθεσία.

 

 

Μπορείτε να δείτε φωτογραφία του γεφυριού πατώντας εδώ.