Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Βασίλης Γ. Κουρτέσης

 

Στην πίσω μεριά της φωτογραφίας  αναγράφεται χειρόγραφα η ημερομηνία 26-5-48.

 

Από αριστερά,

πίσω όρθιοι,

Ζαννάκης Ιωάννης του Δημητρίου (113441) #923

Κουρτέσης Γεώργιος του Βασιλείου (1281) #3708 info

Σαμιωτάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου (132) -

 

εμπρός

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Νικολάου (141414) #1841 info

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου (Μίμης) (124221) #272

Κουτσούκος Χαρίλαος του Δημητρίου (111161) #135

 

οι παραπάνω είναι γεννηθέντες το 1937.

 

 

Διάφορες φωτογραφίες από το Δημοτικό σχολείο των Στενιών

 

Δεκαετία του 1940 (συλλογή #2)

 

 

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε την επόμενη συλλογή από φωτογραφίες του σχολείου

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών από το σχολείο

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Πρώτη σελίδα: Φωτογραφία από επιδείξεις του Δημοτικού το 1948.