Πατέρας:   
 Νικόλαος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1890  #3227.
Μητέρα:   
Μαρία του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1900  #3226.

123
Αγαθονίκη (Σούλα) του Νικολάου Γιαννίση, 1926  #2531.

σύζ.:

 

Τηλέμαχος Ανδρέας Βασιλόπουλος του Νικολάου, 1917  #2522.

1) Νικόλαος Βασιλόπουλος του Τηλέμαχου, 1951
 #2532.

Βασιλόπουλος Τηλέμαχος και Γιαννίση Σούλα Η πρώτη εκδρομή του Συνδέσμου Στενιωτών Ανδρου (άνοιξη του 1984)


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Γιαννίσης του Νικολάου, 1864

 

3296

Αγαθονίκη (Αγαθώ) του Ηλία Παλαιοκρασσά, 1861

3293

Νικόλαος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1890

 

3227

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1866

 

2616

Λασκαρώ του Μιχαήλ Χαζάπη,

2615

Μαρία του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1900

3226