Πατέρας:   
Νικόλαος Θεοδωράκης του Αχιλλέα, 1904 (Πετιμεζάς)  #3748.
Μητέρα:   
Ευτυχία του Νικολάου Κυρτάτα, 1913  #3746.

123
Ιωάννης Θεοδωράκης του Νικολάου, 1941  #3785.

σύζ.: Μαρία του Γεωργίου Μπουλμέτη, 1951  #3788.

1) Αννα του Ιωάννη Θεοδωράκη, 1974
 #3790.

σύζ.: Αντώνιος Καλεμκερίδης του Δανιήλ, 1967  #1392. Πατ. #1391.

2) Νικόλαος Θεοδωράκης του Ιωάννη, 1976
 #3789.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Αχιλλέας Θεοδωράκης του Γεωργίου, 1851

 

3776

Αικατερίνη (Κατερνιώ) του Ιωάννη Εξαδακτύλου, 1868

3777

Νικόλαος Θεοδωράκης του Αχιλλέα, 1904

3748

Νικόλαος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1872

3680

Διαμάντη του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1873

3674

Ευτυχία του Νικολάου Κυρτάτα, 1913

3746