Πατέρας:   
 Δημήτρης Πολέμης του Νικολάου, 1928 (+2015)  #11.
Μητέρα:   
Μαντούλα του Νικολάου Βασιλάκη,  #780.

123
Νίκος Πολέμης του Δημητρίου, 1967  #14.

σύζ.: Ελένη (Ένη) του Παναγιώτη Βαλδραμίδου, 1973 από Σύρο  #805.

1) Δημήτρης Πολέμης του Νικολάου, 2007
 #25.
2) Ορέστης Πολέμης του Νικολάου, 2009
 #26.


Facebook

Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νίκος Πολέμης του Δημητρίου, 1891 (+1962)

 

8

Χαρίκλεια του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1898

 

9

Δημήτρης Πολέμης του Νικολάου, 1928 (+2015)

 

11

Νικόλαος Βασιλάκης του Ιωάννη,

3565

Ειρήνη του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά,

3553

Μαντούλα του Νικολάου Βασιλάκη,

780