Πατέρας:   
Κυριάκος Μάνεσης (Γκλαβάς), 1710  #1632.
Μητέρα:   
Κρεζούλα του Γιαννούλη Ξηροπαΐδη,  #1633.

123
Μιχαήλ Μάνεσης (Γκλαβάς) του Κυριάκου, 1738  #1635.

σύζ.: Μαρία του Γιαννούλη Μαρή, 1745  #1664.

1) Γιαννούλης Μάνεσης ή Γκλαβάς του Μιχαήλ, 1774
 #1665.

σύζ.: Φρατζέσκα, 1783  #1666.

1) Μιχαήλ Μάνεσης του Γιαννούλη, 1802 (+1842, Ιούνιος)
 #1667.

σύζ.: Μαρούλα του Θεοφίλου Κοραχάη, 1808  #1668.

2) Μαρία του Γιαννούλη Μάνεση, 1815
 #1200.

σύζ.: Νικόλαος Πολέμης του Δημητρίου, 1805 (Κοντονικόλας)  #1196.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Κυριάκος Μάνεσης (Γκλαβάς), 1710

1632

Γιαννούλης Ξηροπαΐδης,

3074

Μαρία,

3075

Κρεζούλα του Γιαννούλη Ξηροπαΐδη,

1633