Πατέρας:   
 Δημήτριος Σύμπουρας του Σταματίου, 1901 (Σιλιβρίκος)  #1340.
Μητέρα:   
Ειρηνούλα του Ιωάννη Πολέμη, 1912  #1338.

123
Μίνα του Δημητρίου Σύμπουρα, 1936 (+2018)  #1762.

σύζ.(2ος του Ι.): Ιωάννης Πέτσας του Πέτρου, 1928  #1765.

1) Πέτρος Πέτσας του Ιωάννη, 1969
 #1768.

Φωτογραφία από επιδείξεις του Δημοτικού γύρω στο 1950


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Σταμάτιος Σύμπουρας του Νικολάου, 1851

1461

Ερηνιώ του Γιαννάκη Χαζάπη, 1863

1457

Δημήτριος Σύμπουρας του Σταματίου, 1901

 

1340

Ιωάννης Πολέμης του Σταματίου, 1886

1335

Ασημίνα του Ανδρέα Σαρρή, 1886

1337

Ειρηνούλα του Ιωάννη Πολέμη, 1912

1338