123
Σταμάτης Ρηγόπουλος του Θεοδοσίου,  #2243.

σύζ.:

 

Γεωργία του Αντωνίου Κουτσούκου, 1924  #2242.

1) Θεοδόσιος Ρηγόπουλος του Σταμάτη, (Σούλης)
 #2244.

σύζ.: Αθηνά Παπαεμμανουήλ,  #2245.

1) Σταμάτης Ρηγόπουλος του Θεοδοσίου,
 #2248.
2) Πλάτονας Ρηγόπουλος του Θεοδοσίου,
 #2249.