123
Κατίνα Βαλμά, 1900 Υψηλού  #2699.

σύζ.(1929): Ιωάννης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1894 (Αστακός)  #2732.

1) Μαίρη του Ιωάννη Φαλαγκά, 1930
 #2735.

σύζ.: Ευάγγελος Μακρής του παπα Στέλιου και της Όλγας, 1932 από Αίγυπτο  #2737.

1) Χρήστος Μακρής του Ευάγγελου, 1965 (+2018)
 #5152.
2) 
 Νικόλαος Φαλαγκάς του Ιωάννη, 1931
 #2736.

σύζ.: Μοσχούλα από Λάμυρα του Δημητρίου Βαλμά αδελφός Φραν. Και Θοδωρούλας, 1944  #2738.

1) Ιωάννης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1964
 #2739.

Tης Θεοτόκου το 1960, στο καφενείο του Ρούσσου