Πατέρας:   
Γιαννούλης Γιαλούρης του Νικολάου, 1800  #2998.
Μητέρα:   
Ειρήνη Ράλια, 1810  #3001.

123
Λεωνίδας Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1837  #3003.

σύζ.(1866): Ασημίνα του Μιχαήλ Γιαλούρη, 1842 (από Αποίκια)  #3008.

1) Γιαννούλης Γιαλούρης του Λεωνίδα, 1872
 #2698.

σύζ.(1898 χ.α.):

 

Φραγκώ του Νικολάου Κυρτάτα,  #2692.

2) 
 Μιχαήλ Γιαλούρης του Λεωνίδα, 1872
 #1427.

σύζ.(1900): Κατίνα του Ιωάννη Χαζάπη, 1871  #1417.

1) Μαριγούλα του Μιχαήλ Γιαλούρη, 1900
 #1715.

σύζ.(1924): Θεόδωρος Σιγάλας του Αλεξίου, 1899 από Λιβάδια  #1716.

2) Ασημίνα του Μιχαήλ Γιαλούρη, 1905
 #1659.

σύζ.(1927):

 

Σπύρος Μάνεσης του Λεονάρδου, 1896  #462.

3) 
 Σταμάτης Γιαλούρης του Λεωνίδα, 1874 χ.α.
 #3009.
4) Βασίλειος Γιαλούρης του Λεωνίδα, 1879 χ.α.
 #3010.
5) Μαρουλιώ του Λεωνίδα Γιαλούρη,
 #2212.

σύζ.(1887): Μιχαήλ Κουτσούκος του Δημητρίου, 1858  #2202.

1) Ασημίνα του Μιχαήλ Κουτσούκου, 1885
 #2213.

σύζ.(1910): Νικόλαος Σύμπουρας του Σταματίου, 1883  #2218.

2) Ειρήνη του Μιχαήλ Κουτσούκου, 1892
 #2214.

σύζ.(1915): Βασίλειος Κουρτέσης του Παναγιώτη, 1885  #2219.

3) Ευγενεία του Μιχαήλ Κουτσούκου,
 #2215.

σύζ.: Ιωάννης Τρούμπης του Μιχαήλ,  #2220.

4) Σοφία του Μιχαήλ Κουτσούκου, 1901
 #2216.

σύζ.(1929):

 

Ιάκωβος Κυρτάτας του Πέτρου, 1896 (+ΒΠΠ

)  #2232.
5) Δημήτριος Κουτσούκος του Μιχαήλ, 1909
 #2217.

σύζ.: Σοφία του Χρήστου Λιανή, 1913 από Υψηλού  #2233.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1766

2995

Ασημίνα, 1773

2996

Γιαννούλης Γιαλούρης του Νικολάου, 1800

2998

Ειρήνη Ράλια, 1810

3001