Πατέρας:   
Αντώνιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1868 (Ντώνος)  #3869.
Μητέρα:   
Ανδριάνα του Μιχαήλ Μπέη, 1872  #3862.

123
Νικόλαος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1899  #3649.

σύζ.: Αττική του Γεωργίου Τατάκη,  #3639.

1) Ανδριάνα του Νικολάου Φαλαγκά,
 #4653.

σύζ.: Ζαννής Καμπάνης,  #4655.

2) Μαντούλα του Νικολάου Φαλαγκά,
 #4654.

σύζ.: Αλέξανδρος Πιάγκος του Μιχαήλ,  #4656.

3) Ασπασία του Νικολάου Φαλαγκά, 1935
 #2797.

σύζ.:

 

Ανδρέας Κουτσούκος του Βασιλείου, 1927  #2794.

1) Νίκη του Ανδρέα Κουτσούκου, 1967
 #5375.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Φαλαγκάς του Ιωάννη, 1827

4523

Μαρούλα του Δημητρίου Βολτή, 1830

4518

Αντώνιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1868

3869

Μιχαήλ Μπέης του Ανδρέα, 1838

3855

Ασπασία του Βασιλείου Κέτση, 1845

3860

Ανδριάνα του Μιχαήλ Μπέη, 1872

3862