Πατέρας:   
Νικόλαος Μπίστης του Μιχαήλ,  #4900.
Μητέρα:   
Μαρία ή Μαριγώ του Ευσταθίου Καμπάνη, 1823  #4901.

123
Μιχαήλ Μπίστης του Νικολάου, 1844  #4903.

σύζ.(1873): Αννεζιώ Καΐρη,  #4908.

1) 
 Νικόλαος Μπίστης του Μιχαήλ, 1877
 #4909.

σύζ.(1918): Ορτανσία του Δημητρίου Βογιατζίδου,  #4912.

1) Ορτανσία του Νικολάου Μπίστη, 1919
 #2524.

σύζ.: Μιχαήλ Βασιλόπουλος του Νικολάου, 1913  #2520.

2) Φραγκούλα του Μιχαήλ Μπίστη, 1881
 #4910.

σύζ.(1912): Ιωάννης Γουλανδρής του Δημητρίου, από Χώρα  #4913.

1) Μιχαήλ Γουλανδρής του Ιωάννη,
 #4914.

σύζ.: Αννα Ρεμούνδου, από Κόρθι  #4915.

3) Θεοδωράκης Μπίστης του Μιχαήλ, 1883
 #4911.

σύζ.: Λασκαρίτσα,  #4916.

1) Μιχαήλ Μπίστης του Θεοδωράκη, Κόρθι, άγαμος
 #4917.
4) Μαριγούλα του Μιχαήλ Μπίστη, 1888
 #2196.

σύζ.(1915): Νίκος Κουτσούκος του Μιχαήλ, 1885  #431.

1) Άννα του Νικολάου Κουτσούκου, 1916
 #437.

σύζ.: Γεώργιος Γεωργίου,  #2197.

2) Μίνα του Νικολάου Κουτσούκου, 1919
 #438.

σύζ.(1947): Κωνσταντίνος Σαρρής του Ιωάννη, 1915  #2199.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Μπίστης του Λεονάρδου, (+1835)

4897

Βιολάντη του Νικολάου Καμπάνη,

4899

Νικόλαος Μπίστης του Μιχαήλ,

4900

Μαρία ή Μαριγώ του Ευσταθίου Καμπάνη, 1823

4901