Πατέρας:   
Ευάγγελος Καραγιάννης του Σωτηρίου, 1910  #848.
Μητέρα:   
 Πολυτίμη του Νικολάου Εξαδακτύλου, 1921  #494.

123
Σοφοκλής Καραγιάννης του Ευαγγέλου,  #495.

σύζ.: Μαρουλίτσα του Αχιλλέα Παντζοπούλου, 1963  #802.

1) Πολυτίμη του Σοφοκλή Καραγιάννη,
 #1701.
2) Αχιλλέας Καραγιάννης του Σοφοκλή,
 #1702.

Επιγραφή στην Αγία Φωτεινή εις μνήμην Πολυτίμης Ε.Καραγιάννη και Ορσαλίας Α.Μπαφαλούκου


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ευάγγελος Καραγιάννης του Σωτηρίου, 1910

848

Νικολός Εξαδάκτυλος του Ιωάννη, 1870

 

803

Μόσχα του Λεονάρδου Μάνεση, 1877

 

464

Πολυτίμη του Νικολάου Εξαδακτύλου, 1921

 

494