Πατέρας:   
Δημήτρης Μπέλλας του Ιωάννη,  #5428.
Μητέρα:   
Ιουλίττα Λεμάνη,  #5434.

123
Κήρυκας Μπέλλας του Δημητρίου, 1927 (+1998)  #5435.

σύζ.(3/8/1957): Αγγελική του Στέλιου Πούλου,  #5438.

1) Δημήτρης Μπέλλας του Κήρυκου, 1960 (+2017)
 #5439.
2) 
 Στέλιος Μπέλλας του Κηρύκου, 1963
 #193.

σύζ.(1995): Μίνα του Ανδρέα Πολέμη, 1969  #5116.

3) Γιάννης Μπέλλας του Κήρυκου, 1965
 #5440.

σύζ.: Μαρία,  #5444.

1) Άγγελος Μπέλλας του Γιάννη,
 #5445.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Μπέλλας,

5426

Κυριακή του Γεωργίου Γιαλούρη,

5425

Δημήτρης Μπέλλας του Ιωάννη,

5428

Ιουλίττα Λεμάνη,

5434