Πατέρας:   
Δημήτριος Γλυνός, από Πιτροφό  #6173.
Μητέρα:   
Φραντζέσκα,  #6174.

123
Λεωνίδας Γλυνός του Δημητρίου,  #5549.

σύζ.: Μαρίκα,  #6172.

1) Δημήτριος Γλυνός του Λεωνίδα, 1949
 #2494.

σύζ.:

 

Κωκώνα του Νικολάου Μπουκουβάλα, 1952  #220.

1) Χρήστος Γλυνός του Δημητρίου, 1978 (+2019)
 #5239.
2) Λούης Γλυνός του Δημητρίου,
 #223.
2) Ιωάννης Γλυνός του Λεωνίδα,
 #4869.

σύζ.: Διαμάντη του Αντρίκου Στεφάνου, 1953  #4867.

1) κορίτσι του Ιωάννη Γλυνού, στο Κόρθι
 #5343.
2) αγόρι Γλυνός του Ιωάννη,
 #5344.
3) Φρατζέσκος Γλυνός του Λεωνίδα,
 #5540.

σύζ.: Φραγκούλα του Αντωνίου Μανδαράκα, 1969  #5538. Πατ. #5533.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Δημήτριος Γλυνός,

6173

Φραντζέσκα,

6174