Πατέρας:   
Γιαννούλης (Γιαλαροί) Πολέμης του Λεονάρδου, 1833  #1035.
Μητέρα:   
Ειρήνη του Κ. Μπάλση, 1835  #1094.

123
Ιπποκράτης Πολέμης του Γιαννούλη, 1874 από Αποίκια  #1097.

σύζ.(1899): Ανδρονίκη του Μ. Πολέμη,  #1132.

1) 
 π. Ιωάννης Πολέμης του Ιπποκράτη, 1901 (+1999)
 #1133.

σύζ.(1828): Λασκαρώ Βαλμά,  #1136.

1) Ιπποκράτης ιερεύς Πολέμης του Ιωάννη, 1929
 #1137.

σύζ.: Κατίνα Χέλμη,  #1141.

2) Ζαννής Πολέμης του Ιωάννη, 1930 (+1990)
 #1138.

σύζ.: Μαρίκα Παπανδρέου,  #1143.

3) Χρυσάνθη του Ιωάννη Πολέμη,
 #1139.

σύζ.: Λάμπρος Πέτσας,  #1146.

4) 
 Ελευθέριος Πολέμης του Ιωάννη,
 #1140.

σύζ.: Αντιγόνη Τσιμπλή,  #1148.

2) Μαρία του Ιπποκράτη Πολέμη, 1902
 #1134.

σύζ.: Ματθαίος Μανσόλας του Μ.,  #1152.

3) Μιχαήλ Πολέμης του Ιπποκράτη, 1904
 #1135.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεονάρδος (Λεωνίδας) Πολέμης του Δημητρίου, 1803 (+προ του 1843)

1030

Μαρούλα, 1806 (+1849)

1032

Γιαννούλης (Γιαλαροί) Πολέμης του Λεονάρδου, 1833

1035

Ειρήνη του Κ. Μπάλση, 1835

1094