Πατέρας:   
Ιωάννης Σαρρής του Κωνσταντίνου, 1870 (Σαρρηγιαννάκης)  #2417.
Μητέρα:   
Ασημιώ του Δημητρίου Βαλμά,  #2419.

123
Κωνσταντίνος Σαρρής του Ιωάννη, 1915  #2199.

σύζ.(1947): Μίνα του Νικολάου Κουτσούκου, 1919  #438.

1) Ιωάννης Σαρρής του Κωνσταντίνου, 1948
 #440.

Στα Γιάλια, της Θεοτόκου, 11 Απριλίου 1939.


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Κωνσταντίνος Σαρρής του Ιωάννη, 1842

2013

Μαριγώ του Νικολάου Κουτσούκου, 1848

2250

Ιωάννης Σαρρής του Κωνσταντίνου, 1870

2417

Δημήτριος Βαλμάς του Μιχαήλ, 1827

1371

Μαρία του Γεωργίου Πολέμη,

1367

Ασημιώ του Δημητρίου Βαλμά,

2419