Πατέρας:   
Γεώργιος Πέτσας του Βασιλείου, 1889  #2678.
Μητέρα:   
Ελένη του Στεφάνου Μπέη,  #2677.

123
Λασκαρίτσα του Γεωργίου Πέτσα, 1924 (+2015)  #2396.

σύζ.: Λευτέρης Μπήλιας, από Πειραιά  #2492.

1) Άντα του Λευτέρη Μπήλια,
 #6444.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Βασίλειος Πέτσας του Δημοσθένη, 1857

3913

Πετρού του Λεονάρδου Μπεγλέρη, 1863

3907

Γεώργιος Πέτσας του Βασιλείου, 1889

2678

Στέφανος Μπέης του Ιωάννη, 1860

2667

Λασκαρώ του Λεωνίδα Βαλμά, 1865

2664

Ελένη του Στεφάνου Μπέη,

2677