Πατέρας:   
Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, Χώρα  #3257.

123
Κατίνα του Νικολάου Παλαιοκρασσά,  #3263.

σύζ.: Νικόλαος Γιαννίσης του Αντωνίου,  #3264.

1) 
 Αντώνιος Γιαννίσης του Νικολάου, 1936 (Ντόντος)
 #3265.

σύζ.: Σοφία,  #3266.

1) Γιούλη του Αντωνίου Γιαννίση,
 #3267.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1842

3239

Κατίνα,

3255

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου,

3257