Πατέρας:   
Μιχαήλ Καμπάνης του Κωνσταντίνου,  #3753.
Μητέρα:   
Ειρήνη,  #3756.

123
Λάζαρος Καμπάνης του Μιχαήλ, 1828  #3757.

σύζ.: Μαρία του Νικολάου Βογιατζίδη, 1833  #3760.

1) Πιπίνα του Λάζαρου Καμπάνη, 1858
 #3761.
2) Μιχαήλ Καμπάνης του Λαζάρου, 1858
 #1131.

σύζ.(1889): Καλλιόπη του Γιαννούλη Πολέμη, 1865 (Γιαλαρούδαινα)  #1096.

1) Λεωνίδας Καμπάνης του Μιχαήλ, 1901
 #2101.

σύζ.: Δήμητρα του Μιχαήλ Λάβδα, 1910 από Πιτροφό  #2103.

σύζ.(1932 χ.α.): Ελένη του Παύλου Φιλίππου ή Σπυριάδου,  #2102.

2) Λάζαρος Καμπάνης του Μιχαήλ, 1890 χ.α.
 #3768.

σύζ.(1947 χ.α.): Μαρία του Αχιλλέα Θεοδωράκη,  #3771. Πατ. #3776.

3) Μαρία του Μιχαήλ Καμπάνη, 1891 (Μαριώ Μαριώ)
 #3769.

σύζ.(χ.α.): Μιχαήλ Γκίνης του Γεωργίου, 1898 (Κουτσομιχάλης) από Απροβάτου  #3772.

4) Άννα του Μιχαήλ Καμπάνη, 1894
 #1926.

σύζ.(1921): Γεώργιος (Ρετζίνης) Σύμπουρας του Νικολάου, 1883  #1925.

5) Γιαννούλης ΗΠΑ Καμπάνης του Μιχαήλ, 1896
 #3770.

σύζ.: Αμερικανίδα,  #3773.

3) Δημήτριος Καμπάνης του Λάζαρου, 1860
 #3762.
4) Μαριγώ του Λάζαρου Καμπάνη, 1865
 #3763.
5) Μιλτιάδης Καμπάνης του Λάζαρου, 1870
 #3764.
6) Λεωνίδας Καμπάνης του Λάζαρου,
 #3765.
7) Ειρήνη του Λάζαρου Καμπάνη,
 #3766.

σύζ.(1870): Δημήτριος Μπέης του Γεωργίου, 1845  #3774.

1) Ουρανία του Δημητρίου Μπέη,
 #651.

σύζ.(1891): Γεώργιος Πολέμης του Μιχαήλ,  #641.

σύζ.(1904 2ος του Γεωργίου 2ος της Ουρανίας): Γεώργιος (Ζαβόψαρος) Φακής,  #652.

2) Γεώργιος Μπέης του Δημητρίου, 1875 (Τρίμος)
 #4267.

σύζ.: Μαργαρίτα Μπέη,  #4268.

8) Νικόλαος Καμπάνης του Λάζαρου,
 #3767.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Μιχαήλ Καμπάνης του Κωνσταντίνου,

3753

Ειρήνη,

3756