Πατέρας:   
Νικόλας Στεφάνου του Πέτρου, 1899 (Γιαννίκος)  #374.
Μητέρα:   
Αργυρώ από Αποίκια του Χαράλαμπου Μαυρουδάκη, 1899  #1595.

123
Πέτρος Στεφάνου του Νικολάου, 1935 (+2016)  #382.

σύζ.(χ.α.): Ασημίνα του Αντωνίου Στεφάνου, 1944 (+2017)  #1565. Πατ. #1555.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Πέτρος Στεφάνου του Αντωνίου, 1866

370

Ειρήνη του Νικολάου Μπουλμέτη, 1872

371

Νικόλας Στεφάνου του Πέτρου, 1899

374

Αργυρώ από Αποίκια του Χαράλαμπου Μαυρουδάκη, 1899

1595