Πατέρας:   
Στρατής Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,  #405.
Μητέρα:   
Ελένη,  #5220.

123
Γιάννης Παλαιοκρασσάς του Στρατή,  #420.

σύζ.: Βιβή του Λεωνίδα Σιγάλα,  #5219.

1) Στρατής Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,
 #421.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γιάννης Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1875

 

395

Ειρήνη του Μιχαήλ Πολέμη, 1880

 

647

Στρατής Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,

405

Ελένη,

5220