Πατέρας:   
Λεονάρδος Ρούσσος του Δημητρίου και της Μαρίας, 1878 από Βουρκωτή  #5054.
Μητέρα:   
Μαργαρίτα Ζαννάκη, 1878 από Βουρκωτή  #5055.

123
Νικόλαος Ρούσσος του Λεονάρδου, 1918 από Βουρκωτή  #4296.

σύζ.: Φραγκούλα (Κούλα) του Νικολάου Γιαννίση, 1928  #4302.

1) Ευάγγελος Ρούσσος του Νικολάου, 1969
 #5067.

Ο Καναρίνης


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Λεονάρδος Ρούσσος του Δημητρίου και της Μαρίας, 1878

5054

Μαργαρίτα Ζαννάκη, 1878

5055