Πατέρας:   
 Αντώνιος Μάγειρος του Λεονάρδου και της Φρατζέσκας, 1870 (+1930) από Άρνη  #4406.
Μητέρα:   
 Μαρία του Δημητρίου Πολίτου, 1885 (+1977) από Άρνη  #4407.

123
Βασιλική του Αντωνίου Μαγείρου, 1914  #4410.

σύζ.: Γιαννούλης Μώρος του Νικολάου, 1912 από Άρνη  #4430.

1) Νικόλαος Μώρος του Γιαννούλη, 1941
 #4431.

σύζ.: Ελένη του Δημητρίου Μπάλα,  #5107.

1) Γιαννούλης Μώρος του Νικολάου,
 #5108.
2) Αντώνιος Μώρος του Γιαννούλη, 1950
 #4432.

σύζ.: Μαρία του Ιωάννη Ψαριανού, 1960 από Μεσαριά  #6191.

3) Μαρίκα του Γιαννούλη Μώρου, 1943
 #4433.

σύζ.: Δημήτριος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1934  #4434.

1) Βάσω του Δημητρίου Αντώνογλου, 1967
 #4778.
2) Ιωάννα του Δημήτρη Αντώνογλου,
 #5117.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Αντώνιος Μάγειρος του Λεονάρδου και της Φρατζέσκας, 1870 (+1930)

 

4406

Μαρία του Δημητρίου Πολίτου, 1885 (+1977)

 

4407