Πατέρας:   
Αντώνιος Βροντίσης του Δημητρίου,  #4675.

123
Ιωάννης Βροντίσης του Αντωνίου, 1798  #4676.

σύζ.: Μαρία του Γεωργίου Ξηροπαΐδη, 1808  #4677.

1) Διαμάντη του Ιωάννη Βροντίση, 1838 (+ )
 #4678.
2) Γεώργιος Βροντίσης (Μυλώνης) του Ιωάννη, 1839
 #608.

σύζ.(1860): Φραντζέσκα του παπα Σταμάτη Πολέμη, 1842  #551.

1) Διαμαντούλα του Γεωργίου Βροντίση, 1860
 #1898.

σύζ.(1889 χ.α.): Αντώνιος Κατάκαλος ή Καραπιπέρης του Λεονάρδου, 1860 (Καράμπελας)  #1464.

2) Ιωάννης Βροντίσης του Γεωργίου, 1863
 #2601.
3) Μαρία του Γεωργίου Βροντίση, 1865 (+1868)
 #2602.
4) Σταμάτης Βροντίσης του Γεωργίου, 1865 (+1868)
 #2603.
5) Σταματέλος Βροντίσης του Γεωργίου, 1871
 #2604.
3) Αντώνιος Βροντίσης του Ιωάννη, 1839
 #3268.

σύζ.(1870): Ειρήνη του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1842  #3240.

1) Ιωάννης Βροντίσης του Αντωνίου, 1871
 #3269.

σύζ.(1905): Φραγκίσκη του Γ. Κοζαδινού,  #3270.

2) Μαρουλιώ του Αντωνίου Βροντίση,
 #1384.

σύζ.(1893): Αντώνης Χαζάπης του Νικολάου, 1866  #184.

3) Μαριώ (Μαριούλα) του Αντωνίου Βροντίση, 1879
 #3271.

σύζ.(1898): Ιωάννης Μπέης του Δημητρίου, 1868  #3274.

σύζ.(1908): Αντώνιος Γιαννίσης του Νικολάου, 1873  #3278.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Αντώνιος Βροντίσης του Δημητρίου,

4675