Πατέρας:   
Μιχαήλ Ζαννάκης του Λεωνίδα, 1924  #3824.
Μητέρα:   
Αννα του Μιχαήλ Μαργέτη, 1943  #3819.

123
Λεωνίδας Ζαννάκης του Μιχαήλ, 1961  #4714.

σύζ.: Ανδριανή του Σπύρου Στεφάνου, 1966  #4882.

1) Μιχάλης Ζανάκης του Λεωνίδα,
 #4860.
2) Σπυριδούλα του Λεωνίδα Ζανάκη,
 #4883.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεωνίδας Ζαννάκης του Νικολάου, 1893

4183

Κατερνιώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1893

4178

Μιχαήλ Ζαννάκης του Λεωνίδα, 1924

3824

Μιχαήλ Μαργέτης του Ιωάννη, 1908

 

3806

Μαρούλα του Ιωάννη Μπουλμέτη, 1908

 

3799

Αννα του Μιχαήλ Μαργέτη, 1943

3819