Πατέρας:   
Θεόδωρος Μισιρλής του Αβραάμ, 1899  #564.
Μητέρα:   
Ελισώ,  #563.

123
Μαργαρίτης (Τάκης) Μισιρλής του Θεοδώρου, 1925  #565.

σύζ.: Ειρήνη (Ειρηνούλα) του Γεωργίου Μπέη, 1941  #5582.

1) Θοδωρής Μισιρλής του Μαργαρίτη,
 #5584.
2) Ανδριάνα του Μαργαρίτη Μισιρλή, (+.)
 #5585.
1) Μαργαρίτα,
 #5586.

Δημοτικό, 1934 Τα αγόρια του Δημοτικού


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Θεόδωρος Μισιρλής του Αβραάμ, 1899

564

,

886

Φραντζέσκα του παπα Ζαννή Πολέμη,

561

Ελισώ,

563