Πατέρας:   
Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1922  #2749.
Μητέρα:   
Κατίνα του Στεφάνου Γαλανού, 1933  #2750.

123
Άννα του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1956  #1440.

σύζ.: Γιαννούλης Χαζάπης του Αντωνίου, 1952  #316.

1) Αντώνης Χαζάπης του Γιαννούλη,
 #317.
2) Κατερίνα του Γιαννούλη Χαζάπη,
 #318.

Tης Θεοτόκου το 1960, στο καφενείο του Ρούσσου


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1887

2273

Μαριώ του Νικολάου Φαλαγκά, 1891

2730

Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1922

2749

Στέφανος Γαλανός του Νικολάου και της Αικατερίνης, 1896

2810

Αννεζιώ του Αντρείκου Χαρχαρού, 1897

1388

Κατίνα του Στεφάνου Γαλανού, 1933

2750