Πατέρας:   
Αντώνιος (Μπελιγράδης) Στεφάνου,  #1476.
Μητέρα:   
Μαρία,  #1477.

123
Δημήτριος Στεφάνου του Αντωνίου, 1849 (Νιανιάος)  #1478.

σύζ.(1877): Ειρήνη του Λεονάρδου Κοντού, από Αλαδινού  #1484.

1) Ελένη του Δημητρίου Στεφάνου, 1889
 #1485.

σύζ.(1909):

 

Ευστράτιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1882  #1490.

1) Αντώνιος Φαλαγκάς του Ευστρατίου, 1911
 #3194.

σύζ.: Χριστίνα, Η.Π.Α.  #3199.

2) 
 Ειρήνη του Ευστρατίου Φαλαγκά, 1914 (+2015)
 #3195.

σύζ.(1938):

 

Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1900  #3202.

3) Νικόλαος Φαλαγκάς του Ευστρατίου, 1917
 #3196.

σύζ.:

 

Ειρήνη του Γιαννούλη Παλαιοκρασσά,  #3203.

4) Δημήτριος Φαλαγκάς του Ευστρατίου, 1919
 #3197.

σύζ.: Ελένη Σακέτου,  #3206.

5) 
 Ευάγγελος Φαλαγκάς του Ευστρατίου, (+1941)
 #3198.
2) Κατίνα του Δημητρίου Στεφάνου,
 #1486.

σύζ.: Μπασαντής, από Αλαδινού  #1491.

3) Αγγελικώ του Δημητρίου Στεφάνου, Πόλη
 #1487.
4) Μαρία του Δημητρίου Στεφάνου,
 #1488.

σύζ.: Βελαζάρ,  #1492.

5) Ευάγγελος Στεφάνου του Δημητρίου, 1897 (+ )
 #1489.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Αντώνιος (Μπελιγράδης) Στεφάνου,

1476

Μαρία,

1477