Πατέρας:   
Αντώνιος Λογοθέτης του Δημητρίου, 1845 (Χατζής)  #1779.
Μητέρα:   
Μαριώ του Ζάννε Λέκκα, 1849  #1780.

123
Ζάννες Λογοθέτης του Αντωνίου, 1882  #1782.

σύζ.(1920 χ.α.):

 

Φραεσκούλα του Μιχαήλ Κουτσούκου, 1890  #1788.


Λογοθέτης Ζάννες του Αντωνίου και Κουτσούκου Φραεσκούλα του Μιχαήλ


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Λογοθέτης του Αντωνίου, 1817

3839

Μαρία, 1823

3848

Αντώνιος Λογοθέτης του Δημητρίου, 1845

1779

Μαριώ του Ζάννε Λέκκα, 1849

1780