Πατέρας:   
Κήρυκας Μπέλλας του Δημητρίου, 1927 (+1998)  #5435.
Μητέρα:   
Αγγελική του Στέλιου Πούλου,  #5438.

123
Στέλιος Μπέλλας του Κηρύκου, 1963  #193.

σύζ.(1995): Μίνα του Ανδρέα Πολέμη, 1969  #5116.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτρης Μπέλλας του Ιωάννη,

5428

Ιουλίττα Λεμάνη,

5434

Κήρυκας Μπέλλας του Δημητρίου, 1927 (+1998)

5435

Στέλιος Πούλος του Δημητρίου Πούλου,

5446

Δέσποινα Φαφαλιού,

5447

Αγγελική του Στέλιου Πούλου,

5438