123
Ελένη Πήτερς, από Αγγλία  #2200.

σύζ.:

 

Μαθιός Κουτσούκος του Μιχαήλ, 1895  #428.

1) Λουΐζα του Ματθαίου Κουτσούκου,
 #433.

σύζ.: Ιωάννης Τσατσόμοιρος του Γεωργίου,  #2201.

1) Ελένη του Ιωάννη Τσατσόμοιρου,
 #435.

σύζ.: Νικόλαος Διαπούλης του Αριστοτέλη,  #2427.

2) Ανεζιώ του Ματθαίου Κουτσούκου,
 #434.

σύζ.(2ος γάμος Καΐρη): Πέτρος Καΐρης,  #670.

1) Περικλής Καΐρης του Πέτρου,
 #436.

Στα Γιάλια, της Θεοτόκου, 11 Απριλίου 1939.