Πατέρας:   
Δημήτριος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1808  #3382.
Μητέρα:   
Διαμάντη του Δημητρίου Πολέμη, 1813  #3404.

123
Ιωάννης Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1835  #3416.

σύζ.: Μαργαταρώ Σύμπουρα, 1837  #3433.

1) Δημήτριος Φαλαγκάς του Ιωάννη,
 #3434.

σύζ.(χ.α.): Φρατζέσκα του Νικολάου Πολέμη,  #3438.

2) 
 Γεώργιος Φαλαγκάς του Ιωάννη, (Σπανός)
 #3435.

σύζ.(1899):

 

Μαρουλιώ του Αντωνίου Μπαφαλούκου, 1876  #3439.

1) Ανδριάνα του Γεωργίου Φαλαγκά, 1904
 #891.

σύζ.(χ.α.):

 

Σταμάτης Πολέμης του Ηρακλή, 1892 (+1942, ΒΠΠ

) χ.α.  #113.
2) 
 Ιωάννης Φαλαγκάς του Γεωργίου, 1900
 #706.

σύζ.: Αννεζούλα του Γάσπαρη Πολέμη, 1907 από Λάμυρα  #700.

3) Αντριανιώ (Ανδριάνα) του Ιωάννη Φαλαγκά, 1861
 #3436.

σύζ.(1884): Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου, 1853 (Μόσουλας)  #3440.

1) 
 Μαργαρώ του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1885
 #1448.

σύζ.: Κώστας Χαζάπης του Ανδρέα, 1875  #297.

2) Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1893 άγαμος
 #3483.
3) Ορσα του Νικολάου Παλαιοκρασσά,
 #2346.

σύζ.:

 

Δημήτρης Σύμπουρας του Αντωνίου, 1883  #186.

4) Γιαννάκης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,
 #3484.

σύζ.(χ.α.): Αναστασία Βολίκα,  #3485.

4) Μιχαήλ Φαλαγκάς του Ιωάννη, 1871 (Παπαρούνας)
 #3437.

σύζ.(1905): Μόσχα του Δημητρίου Γουλανδρή, (Καλαμαράκαινα)  #3441.

1) Ιωάννης Φαλαγκάς του Μιχαήλ,
 #3442.

σύζ.: Μαρία Γεωργίου,  #3443.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος (Τρίχης) Φαλαγκάς του Γεωργίου,

4

Δημήτριος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1808

3382

Διαμάντη του Δημητρίου Πολέμη, 1813

3404