Πατέρας:   
Χρήστος Ζαννής του Ιωάννη, (Λουστρίνας)  #4137.
Μητέρα:   
Μαριώ του Ιωάννη Κέτση,  #4136.

123
Ιωάννης Ζαννής του Χρήστου, 1909 από Άνδρο  #4138.

σύζ.(1935): Ζάννα του Γεωργίου Ζαννάκη, 1909  #4142.

1) 
 Γεώργιος Ζαννής του Ιωάννη, 1936
 #4143.

σύζ.: Αννα Ρούσσου, 1949  #4146.

1) Ιωάννης Ζαννής του Γεωργίου, 1968
 #4147.
2) Χρήστος Ζαννής του Ιωάννη, 1943
 #4145.

σύζ.: Αικατερίνη του Παναγιώτη Ρούσσα, 1949  #4151.

1) Ευγενεία του Χρήστου Ζαννή,
 #4152.
2) Ζάννα του Χρήστου Ζαννή,
 #4153.
3) Νικόλαος Ζαννής του Ιωάννη, 1945
 #4144.

σύζ.: Αυγουστίνα του Πέτρου Αδάμη, 1943 από Φελό  #4148.

1) Ζάννα του Νικολάου Ζαννή, 1976
 #4149.
2) Μαρία Αικατερίνη του Νικολάου Ζαννή, 1978
 #4150.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Χρήστος Ζαννής του Ιωάννη,

4137

Ιωάννης Κέτσης του Σταματίου, 1837

4133

Μαριώ του Ιωάννη Κέτση,

4136